Kahjukäsitluse ankeet

Klaasikahjude käsitlusega tegelema tööpäeviti esimesel võimalusel.